Puhujat

Puhujat

World BioEconomy Forumin 2019 suunnitteluryhmää vetää Jukka Kantola. Suunnitteluryhmä koostuu useista merkittävistä biotalouden asiantuntijoista:

 • Tri Christian Patermann, Euroopan biotalouden "kummisetä", Euroopan komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston entinen biotekniikka-, maatalous- ja elintarviketutkimusjohtaja sekä Saksan biotalousneuvoston entinen jäsen
 • Jim Philp, Policy Analyst, OECD:n tiede-, teknologia- ja innovaatio-osasto
 • Aida Greenbury, Sustainability Advisor
 • Mark Rushton, biotalousalan mediakonsultti ja toimittaja
 • Pentti Hyttinen, Metsähallituksen pääjohtaja
 • Michael Carus, Nova Instituten perustaja ja toimitusjohtaja
 • Mika Aalto, Toimitusjohtaja, Kemianteollisuus ry
 • Mario Bonaccorso, Il Bioeconomistan perustaja ja päätoimittaja
 • Ludo Diels, tutkimusjohtaja, Sustainable Chemistry, Flemish Institute for Technological Research (VITO)
 • Antti Asikainen, tutkijaprofessori, Luonnonvarakeskus (Luke)
 • Teresa Presas, CEPI:n entinen pääjohtaja

World BioEconomy Forum osuu ihanteellisesti samoihin aikoihin EU:n viimeisimmän biotalousstrategiapäivityksen kanssa, ja tarjoaa näin mahdollisuuden keskustella sen seuraamuksista laajasti paneelikeskusteluissa yhdessä ajankohtaisten asiantuntijoiden kanssa. Keskustelujen alustavat teemat ovat seuraavat:

 • Biotalousstrategioiden toteuttaminen
 • Metsien rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä
 • Toimitusjohtajapaneeli
 • Kiertobiotalous - Yrityspaneeli
 • Biomassaan perustuvien arvoketjujen kehittäminen - Case: Muovit

World BioEconomy Forum 2019 puhujat löydät alla olevasta listasta. Listaa päivitellään jatkuvasti, joten pysythän kuulolla!

 • Dennis Chafiâ, Business Development Manager, G.I. Dynamics, saapuu paneeliin 4 keskustelemaan biojalostamoista ja siitä, miten niiden avulla voidaan vähentää hiilijalanjälkeä ja riippuvuutta ei-uusiutuvista luonnonvaroista
 • Freya Burton, Chief Sustainability and People Officer, LanzaTech - yritys, joka löytyy ykkössijalta The Digestin listalla “50 Hottest Companies in the Advanced Bioeconomy” - jakaa näkemyksiään innovaatiosta ja hiilen sitouttamisesta paneelissa 4
 • Lauri Hetemäki, apulaisjohtaja, European Forest Institute (EFI), keskustelee biotalouden avainvaatimuksista paneelissa 2
 • Rafael Cayuela, Corporate Chief Economist, Dow Chemicals, pohtii kemikaalialan tulevaisuutta paneelissa 1
 • Antti Asikainen, tutkijaprofessori, Luonnonvarakeskus (Luke), jakaa näkemyksiään metsistä ja ilmanstonmuutoksesta paneelissa 2
 • Isabella Plimon, Innovaatioteknologia- ja Biotalousjohtaja Itävallan kestävän kehityksen ja matkailun ministeriöstä kertoo paneelissa 1 Itävallan uuden biotalousstrategian toteuttamisesta
 • Mario Bonaccorso, perustaja ja päätoimittaja, Il Bioeconomista, keskustelee Italian biotalousstrategian toteuttamiseen liittyvistä teemoista paneelissa 1
 • Tomi Honkala, toimitusjohtaja, Chempolis Oy, pohtii biojalostamoteknologiaa, sen kestäviä menetelmiä ja kuinka niitä voidaan jalkauttaa ympäri maailmaa paneelissa 4
 • Berry Wiersum, toimitusjohtaja, Sappi Europe, miettii paneelissa 3 yrityksen johtamisen haasteita ja mahdollisuuksia muuttuvassa, globaalissa biotaloudessa
 • Fredrik B. Rosén, varapääjohtaja, markkinastrategia ja liiketoiminnan kehitys, RISE:n biotalousosasto, keskustelee paneelissa 5 nanoselluloosan eri sovellusmahdollisuuksista
 • Hanna Karlsson, LignoBoost teknologiapäällikkö, Valmet, kertoo paneelissa 4 alihyödynnettyjen materiaalivirtojen käyttömahdollisuuksista
 • Marcello Brito, puheenjohtaja, Brazilian Agribusiness Association (ABAG), keskustelee paneelissa 2 ilmastonmuutoksesta ja metsien biotaloudesta Brasilian maataloussektorin näkökulmasta
 • Jonathan Hoare, apulaisosastopäällikkö, Maatalousteknologia-, Biotalous-, Kemikaali- ja Muoviosasto, Liiketoiminnan, energian ja teollisen strategian ministeriö (UK), avaa Britannian viimeisintä biotalousstrategiapäivitystä ja sen käyttöönottoa paneelissa 1
 • Bittor Oroz, varaministeri, Maatalous-, Kalastus- ja Ruokaosasto, Baskimaan hallitus, kertoo tapahtuman ensimmäisessä paneelissa paikallistason biotalousstrategioista keskittyen Baskimaan alueeseen
 • Grant Rosoman, Senior Advisor, Greenpeace International, keskustelee paneelissa 2 metsien roolista ja maailmanlaajuisista ratkaisuista metsien hävittämisen estämiseksi
 • Rainer Häggblom, hallituksen puheenjohtaja, Häggblom & Partners Oy, avaa paneelissa 3 biotalousalan rahoituspuolen näkökulmia sekä metsäteollisuuden tulevaisuuden näkymiä
 • Tri Mark Rudnicki, toiminnanjohtaja, Michigan Forest Biomaterials Institute (MiFBI), kertoo paneelissa 1 Michiganin biotalouden edistämistoimista

 

Christian Patermann
Biotalouden kummisetä
Euroopan komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston entinen biotekniikka-, maatalous- ja elintarviketutkimusjohtaja

Aida Greenbury
Global Sustainability Advisor

Pentti Hyttinen
Pääjohtaja
Metsähallitus

Michael Carus
Perustaja ja toimitusjohtaja
nova-Institute

Jim Philp
Policy Analyst
OECD:n tiede-, teknologia- ja innovaatio-osasto

Mika Aalto
Toimitusjohtaja
Kemianteollisuus ry

Mario Bonaccorso
Perustaja ja päätoimittaja
Il Bioeconomista

Jukka Kantola
Suunnitteluryhmän puheenjohtaja
World BioEconomy Forum

Mark Rushton
Biotalousalan mediakonsultti ja toimittaja

Lauri Hetemäki
European Forest Instituten apulaisjohtaja

Ludo Diels
Tutkimusjohtaja, Sustainable Chemistry
Flemish Institute for Technological Research (VITO)

Teresa Presas
Entinen pääjohtaja
CEPI

Antti Asikainen
Tutkimusylijohtaja
Luonnonvarakeskus (Luke)

Isabella Plimon
Innovaatioteknologia- ja Biotalousjohtaja
Itävallan kestävän kehityksen ja matkailun ministeriö (kuva: BMNT/Paul Gruber)

Dennis Chafiâ
Business Development Manager
G.I. Dynamics

Freya Burton
Chief Sustainability and People Officer
LanzaTech

Rafael Cayuela
Corporate Chief Economist
Dow Chemicals

Tomi Honkala
Toimitusjohtaja
Chempolis Oy

Berry Wiersum
Toimitusjohtaja
Sappi Europe

Fredrik B. Rosén
Varapääjohtaja, markkinastrategia ja liiketoiminnan kehitys
RISE:n biotalousosasto

Hanna Karlsson
LignoBoost teknologiapäällikkö
Valmet

Marcello Brito
Puheenjohtaja
Brazilian Agribusiness Association (ABAG)

Jonathan Hoare
Apulaisosastopäällikkö
Maatalousteknologia-, Biotalous-, Kemikaali- ja Muoviosasto, Liiketoiminnan, energian ja teollisen strategian ministeriö (UK)

Bittor Oroz
Varaministeri
Maatalous-, Kalastus- ja Ruokaosasto, Baskimaan hallitus

Grant Rosoman
Global forests solutions Senior Advisor
Greenpeace International

Rainer Häggblom
Hallituksen puheenjohtaja
Häggblom & Partners Oy

Tri Mark Rudnicki
Toiminnanjohtaja
Michigan Forest Biomaterials Institute (MiFBI)