Toimitusjohtajapaneeli

Toimitusjohtajapaneeli

Paneeli 3
Toimitusjohtajapaneeli

Moderaattori Mark Rushton

 • Yrityksen johtamisen haasteita ja mahdollisuuksia muuttuvassa, globaalissa biotaloudessa
  Berry Wiersum
  Toimitusjohtaja, Sappi Europe
 • Biotalousalan rahoituspuolen näkökulmia sekä metsäteollisuuden tulevaisuuden näkymiä
  Rainer Häggblom
  Hallituksen puheenjohtaja, Häggblom & Partners Oy
 • Metsiin pohjautuva teollisuus: biotalouden roolimalli
  Teresa Presas
  The Navigator Companyn hallituksen jäsen, CEPI:n entinen pääjohtaja
 • Nicholas Oksanen
  Johtaja, Teollisuus-liiketoimintaryhmä, Pöyry

Mark Rushton
Biotalousalan mediakonsultti ja toimittaja

Berry Wiersum
Toimitusjohtaja
Sappi Europe

Rainer Häggblom
Hallituksen puheenjohtaja
Häggblom & Partners Oy

Teresa Presas
Hallituksen jäsen
The Navigator Company

Nicholas Oksanen
Executive Vice President and Head of Process Industries Division
Pöyry