World BioEconomy Forum Puhujat

World BioEconomy Forum Puhujat

World BioEconomy Forumin 2019 suunnitteluryhmää vetää Jukka Kantola. Suunnitteluryhmä koostuu useista merkittävistä biotalouden asiantuntijoista:

 • Tri Christian Patermann, Euroopan biotalouden "kummisetä", Euroopan komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston entinen biotekniikka-, maatalous- ja elintarviketutkimusjohtaja sekä Saksan biotalousneuvoston entinen jäsen
 • Jim Philp, Policy Analyst, OECD:n tiede-, teknologia- ja innovaatio-osasto
 • Aida Greenbury, Sustainability Advisor
 • Mark Rushton, biotalousalan mediakonsultti ja toimittaja
 • Pentti Hyttinen, Metsähallituksen pääjohtaja
 • Michael Carus, Nova Instituten perustaja ja toimitusjohtaja
 • Mika Aalto, Toimitusjohtaja, Kemianteollisuus ry
 • Mario Bonaccorso, Il Bioeconomistan perustaja ja päätoimittaja
 • Ludo Diels, tutkimusjohtaja, Sustainable Chemistry, Flemish Institute for Technological Research (VITO)
 • Antti Asikainen, tutkimusylijohtaja, Luonnonvarakeskus (Luke)
 • Teresa Presas, The Navigator Companyn hallituksen jäsen, CEPI:n entinen pääjohtaja

World BioEconomy Forum tarjoaa upean mahdollisuuden keskustella laajasti biotalouden ajankohtaisista aiheista paneelikeskusteluissa yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa. Keskustelujen alustavat teemat ovat seuraavat:

World BioEconomy Forum 2019 puhujat löydät alla olevasta listasta. Listaa päivitellään jatkuvasti, joten pysythän kuulolla.

Suunnitteluryhmä 2019

Christian Patermann

Jim Philp

Aida Greenbury

Mark Rushton

Pentti Hyttinen

Michael Carus

Mika Aalto

Mario Bonaccorso

Ludo Diels

Antti Asikainen

Teresa Presas

Jukka Kantola

Avauspuheenvuorot

 • EU:n biotalousstrategia
  Elisabetta Balzi    
  Euroopan komission biotalousosaston johtaja
 • Nils Torvalds    
  Euroopan Parlamentin jäsen

Elisabetta Balzi

Nils Torvalds

Paneeli 1:
Biotalousstrategioiden toteuttaminen

Moderaattori Tri Christian Patermann

 • Italian biotalousstrategia ja sen toteuttaminen
  Mario Bonaccorso
  Il Bioeconomistan perustaja ja päätoimittaja
 • Itävallan uuden biotalousstrategian toteuttaminen
  Isabella Plimon
  Innovaatioteknologia- ja Biotalousjohtaja, Itävallan kestävän kehityksen ja matkailun ministeriö
 • Britannian viimeisin biotalousstrategiapäivitys ja sen käyttöönotto
  Paul Henderson
  Johtaja, Biotalous- ja muoviosasto, Liiketoiminnan, energian ja teollisen strategian ministeriö (UK)
 • Paikallistason biotalousstrategiat: Baskimaa
  Bittor Oroz
  Varaministeri, Maatalous-, Kalastus- ja Ruokaosasto, Baskimaan hallitus
 • Michiganin metsäbiotalouden edistäminen
  Tri Mark Rudnicki
  Toiminnanjohtaja, Michigan Forest Biomaterials Institute (MiFBI)
 • Paikallistason biotalousstrategiat: Pohjois-Pohjanmaa
  Pauli Harju
  Maakuntajohtaja, Pohjois-Pohjanmaan liitto

Christian Patermann

Mario Bonaccorso

Isabella Plimon

Paul Henderson

Bittor Oroz

Tri Mark Rudnicki

Pauli Harju

Paneeli 2
Metsien rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä

Moderaattori Aida Greenbury

 • Metsät ja ilmastonmuutos
  Antti Asikainen
  Tutkimusylijohtaja, Luonnonvarakeskus (Luke)
 • Metsäbiotalouden avainvaatimukset
  Lauri Hetemäki
  Apulaisjohtaja, European Forest Institute (EFI)
 • Ilmastonmuutos ja metsien biotalous Brasilian maataloussektorin näkökulmasta 
  Marcello Brito
  Puheenjohtaja, Brazilian Agribusiness Association (ABAG)
 • Metsien rooli ja maailmanlaajuiset ratkaisut metsien hävittämisen estämiseksi
  Grant Rosoman
  Senior Advisor, Greenpeace International

Aida Greenbury

Antti Asikainen

Lauri Hetemäki

Marcello Brito

Grant Rosoman

Paneeli 3
Toimitusjohtajapaneeli

Moderaattori Teresa Presas

 • Yrityksen johtamisen haasteita ja mahdollisuuksia muuttuvassa, globaalissa biotaloudessa
  Berry Wiersum
  Toimitusjohtaja, Sappi Europe
 • Biotalousalan rahoituspuolen näkökulmia sekä metsäteollisuuden tulevaisuuden näkymiä
  Rainer Häggblom
  Hallituksen puheenjohtaja, Häggblom & Partners Oy
 • Nicholas Oksanen
  Johtaja, Teollisuus-liiketoimintaryhmä, Pöyry
 • Anatoly Frishman
  Toimitusjohtaja, Sveza
 • Elisabeth Stanger
  Johtaja, Markkinointi ja liiketoiminnan kehitys, Global Pulp&Wood, Lenzing

Teresa Presas

Berry Wiersum

Rainer Häggblom

Nicholas Oksanen

Anatoly Frishman

Elisabeth Stanger

Paneeli 4
Kiertobiotalous

Moderaattori Mika Aalto

 • Innovaatio ja hiilen sitouttaminen
  Freya Burton
  Chief Sustainability and People Officer, LanzaTech
 • Biojalostamoteknologia, sen kestävät menetelmät ja kuinka niitä voidaan jalkauttaa ympäri maailmaa
  Tomi Honkala
  Toimitusjohtaja, Chempolis Ltd
 • Biojalostamot ja miten niiden avulla voidaan vähentää hiilijalanjälkeä ja riippuvuutta ei-uusiutuvista luonnonvaroista
  Dennis Chafiâ
  Business Development Manager, G.I. Dynamics
 • Jäteselluloosan jalostaminen tuotteiksi - kiloista tonneihin
  Tony Duncan
  Toimitusjohtaja, Circa Group
 • Alihyödynnettyjen materiaalivirtojen käyttömahdollisuudet
  Hanna Karlsson
  LignoBoost teknologiapäällikkö, Valmet

Mika Aalto

Freya Burton

Tomi Honkala

Dennis Chafiâ

Tony Duncan

Hanna Karlsson

Paneeli 5
Biomassaan perustuvien arvoketjujen kehittäminen - Case: Muovit

Moderaattori Michael Carus

 • Nanoselluloosan eri sovellusmahdollisuudet
  Fredrik B. Rosén
  Varapääjohtaja, markkinastrategia ja liiketoiminnan kehitys, RISE:n biotalousosasto
 • Biopohjaiset materiaalit uudessa muovitaloudessa
  Maija Pohjakallio
  Sulapac
 • Kehittyvät biomateriaalit - Case: USA
  Robert M. Baldwin, PhD
  National Renewable Energy Laboratory (NREL)
 • Paperin ja muovien korvaavien materiaalien kehitys
  Tuomas Mustonen
  Perustaja ja toimitusjohtaja, Paptic
 • Anna Tenhunen
  Senior Scientist, Projektipäällikkö, VTT

Michael Carus

Fredrik B. Rosén

Maija Pohjakallio

Robert M. Baldwin

Tuomas Mustonen

Anna Tenhunen