Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Markkinointirekisteri

Rekisterin pitäjä

Yhteystiedot
World Circular Bioeconomy Forum Oy
Y-tunnus: 2322160-7
Uusikatu 24 G 70
90100 Oulu
info(at)wcbef.com

Yhteyshenkilö
Anna Nikkilä
Puh. +35840 7180706
info(at)wcbef.com

Rekisterin nimi

World Circular Bioeconomy Forum markkinointirekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Markkinointirekisterin tietoja käytetään World Circular Bioeconomy Forum Oy:n tiedotteiden ja uutisten postituksiin.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito yhteistyökumppaneihin ja sidosryhmiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Markkinointirekisteri sisältää yhteyshenkilön nimen, organisaation ja sähköpostiosoitteen.

Asiakasrekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Markkinointirekisteriä täydennetään yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien yhteystiedoilla World Circular Bioeconomy Forum Oy:n toimesta ja uutiskirjeen tilaajien antaessa yhteystiedot.

Tietojen säännönmukainen luovutus

World Circular Bioeconomy Forum Oy ei luovuta markkinointirekisterin tietoja yhtiön ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaoleviin lakeihin perustuen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Markkinointirekisterin tietoja säilytetään luottamuksellisena sähköisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilöllä on oikeus tarkastaa omat tietonsa ja pyytää niihin korjausta tai pyytää poistamaan tiedot markkinointirekisteristä. Tarkistuspyyntö tai pyyntö poistaa tiedot markkinointirekisteristä lähetetään sähköpostitse info(at)wcbef.com. Tarkistuspyynnöt ja tietojen poistamispyynnöt käsitellään viipymättä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilö voi milloin tahansa kieltää markkinointimateriaalin lähettämisen ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen info(at)wcbef.com.